باشگاه تنیس آزادی با دارا بودن ۵ زمین خانوادگی آماده ارائه خدمات به دوستداران این ورزش است