علیرضا عبدالله زاده

عضو اتحادیه مربیان تنیس آمریکا

کارگاه آموزشی زیر ۱۰ سال از فدراسیون جهانی تنیس

کارگاه آموزشی زیر ۱۰ سال از اتحادیه PRT

کارگاه آموزشی رده سنی زیر ۱۸ سال از اتحادیه PTR

کارگاه آموزشی آسیب شناسی ورزشی از فدراسیون جمهوری اسلامی

کارگاه آموزشی خطا و اصلاح خطا های تنیس از اتحادیه PTR

داوری درجه ۱ بین المللی از فدراسیون تنیس جهانی

کارگاه آموزشی طراحی تمرین تنیس از اتحادیه تنیس PTR