سالن زیبا با فضایی بسیار بزرگ دارای تهویه مناسب ، مجهز به دستگاه های پیشرفته با قابلیت کار بر روی تمامی عضلات بدن زیر نظر مربیان آکادمیک به همراه برنامه های تکمیلی و تغذیه