امکانات مجموعه تنیس آزادی

فروشگاه لوازم تنیس

 

بدنسازی تنیس

 

کافه ارگانیک

 

زمین های تنیس خانوادگی

 

آکادمی تنیس

مربیان مجموعه

امیر مهذب نیا
سرمربی تنیس

علی خلیلپور
سرمربی تنیس

علی درویش
سر مربی تنیس

پدرام رستگاری
مربی تنیس

هنگامه عزیزی
مربی تینس

مصطفی کارخانه
روانشناس ورزشی

اردشیر الذلفنون
مربی بدنسازی

کامینه محصلی
مربی بدنسازی

آخرین مطالب